Neuen Gästebucheintrag hinzufügen
Ian aus Den Haag
Restauracja a Hotel Animar, znajduj_ si_ w Rembertowie w bliskim s_siedztwie podwarszawskich Z_bek.


Kompleks noclegowo -restauracyjno-konferencyjny po_o_ony jest zaledwie10 km. od chwili _cis_ego g_ówny punkt Warszawy, 2 Km od Centrum Targowo- Konferencyjnego MT TARGI przy ul.Marsa , tudzie_ 3 km odk_d Akademii Obrony Narodowej(AON) .

Jeste_my doskona__ baz_ gwoli klientów biznesowych .

Naszym go_ciom oferujemy tanie noclegi w pe_ni wyposa_onych pokojach, Sal_ konferencyjn_ na 80 osób, tudzie_ Restauracj_.

Nasze wszystkie pokoje go_cinne posiadaj_ _azienk_ spo_ród kabin_ prysznicow_ ,r_czniki , kosmetyki , odbiornik telewizyjny i gratisowy internet. , s_ idealnym miejsce na odpoczynek po dniu ci__kiej pracy .

Dla Naszych go_ci przygotowali_my rozleg_y gratisowy parking, i o _wicie pyszne _niadanie.

Dzi_ki doskona_ej lokalizacji , wysokim standardom us_ug , niecodziennej kuchni za_ przyjemnej rodzinnej atmosferze zyskali_my zespó_ wiernych klientów.

Wiemy gdy wa_n... (Text wurde gekürzt!)
Aubervilliers
Chaumont
Kirke Eskilstrup
Voorburg
Kirke Eskilstrup
Washington
Creva
Aubervilliers
Neuen Gästebucheintrag hinzufügen

Powered by Gaijin.at